Plants: Foto 1 van 10 thumb
Plants: Foto 2 van 10 thumb
Plants: Foto 3 van 10 thumb
Plants: Foto 4 van 10 thumb
Plants: Foto 5 van 10 thumb
Plants: Foto 6 van 10 thumb
Plants: Foto 7 van 10 thumb
Plants: Foto 8 van 10 thumb
Plants: Foto 9 van 10 thumb
Plants: Foto 10 van 10 thumb

Erfafscheidingen

Een erfafscheiding is zo alledaags, dat het meer gezien wordt als een "nuttige noodzakelijkheid". Als we de omheining van de tuin, of een deel daarvan, alleen maar als nuttig zien, dan wordt de bijdrage van de erfafscheiding aan de totale aanblik van een tuin erg onderschat.

Een omheining kan wel degelijk een grote rol spelen in het totale ontwerp van een tuin. Kortom naast praktisch, het afschermen van het eigen grondgebied, kan een erfafscheiding ook een heel decoratieve functie hebben. U kunt dit doen in bijvoorbeeld het plaatsen van een schutting, haag, scherm met klimop of een gemetselde muur.

Wij kunnen u op dit gebied adviseren over een scala van mogelijkheden.